Mitä on osaava ohjaus?

Osaava ohjaus on projekti, joka on suunnattu arjen ammattilaisille: KELA:n, TE-toimiston, terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden, sosiaalitoimen, järjestöjen, vapaan sivistystyön, rikosseuraamuslaitosten tai aikuiskoulutuksen työntekijöille. Sen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevat ja tarjota heille apua.

Projektissa käytetään moniammatillista osaamisvaihto- ja yhteistyömallia, joka auttaa tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevan henkilön. Myös koulutuksen tarjoaminen aikuisille kuuluu projektin tavoitteisiin.

On tärkeää oppia tunnistamaan syrjäytymisvaarassa oleva aikuinen. Se ei ole aina helppoa arjen ollessa täynnä ohjausta, neuvontaa tai palveluita. Syrjäytyminen voi johtua monista eri syistä, kuten päihde- tai mielenterveysongelmista, oppimisvaikeuksista tai rikostaustasta – usein sen syynä voi olla näiden tekijöijen summa. Jotta syrjäytyminen voidaan tunnistaa, moniammatillinen osaaminen on tärkeää.

Tarjoamme muun muassa osaamisvaihtoa syrjäytymisen estämiseen ja palvelualojen työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Aihepiiriin liittyvää osaamista löytyy useilta tahoilta, mutta niiden yhdistäminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Osaamisvaihdon tavoitteena on antaa työkaluja tunnistamiseen, ohjaamiseen ja asiakkaiden tilanteen määrittämiseen. Erilaisten toimijatahojen osaamisen, kokemusosaamisen ja asiantuntijuuden yhdistäminen auttaa löytämään oikeat työkalut. Koulutamme neuvoa antavia ja ohjaavia henkilöitä tähän tarkoitukseen.

Osaavasta henkilökunnasta on hyötyä syrjäytymisvaarassa olevalla, sillä se auttaa tunnistamaan ongelman ajoissa ja löytämään itselle sopivaa apua. Virastojen välissä juokseminen ja byrokratia sen sijaan voivat pahentaa tilannetta. Oikeanlaisen tuen löytyminen parantaa mahdollisuuksia olla mukana yhteiskunnassa, työllistyä ja saada koulutusta. Osaava ohjaus parantaa yhdenvertaisuutta ja auttaa luomaan uusia mahdollisuuksia.