Hankkeen parissa yhteistyöskentelee useita asiantuntevia tahoja, jotka tarjoavat palveluitaan ja ammattitaitoaan. Kaikki ovat jollain tapaa sitoutuneet syrjäytymisen ehkäisemiseen ja tekevät työtä tämän tavoitteen eteen.

  • Erilaisten oppijoiden liitto. Liitto tarjoaa apua ja tietoa sekä oppimisvaikeuksista kärsiville että lähipiirille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään kyseiseen aiheeseen liittyvää tietoa. Kohderyhmänä voivat ollhand-984170_1280a esimerkiksi kirjastojen työntekijät, koulunkäyntiavustajat ja sosiaalialan työntekijät. Liitto tarjoaa neuvontaa, ohjausta, tapahtumia, koulutusta, apuvälineneuvontaa, vertaistukea, kirjoja ja lehtiä, tiedottamista, edunvalvontaa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Liitto perustettiin vuonna 1994, mistä lähtien se on erilaisten projektien ja kampanjoiden avulla levittänyt tietoa oppimisvaikeuksista.
  • Kriminaalihuollon tukisäätiö (Krits). Krits on säätiö, jonka tehtävä on toimia valtakunnallisena asiantuntijana ja palveluntuottajana rangaistuksesta vapautuvien sekä heidän läheistensä elämänhallinan ja selviytymisen edistämiseksi. Se tukee kriminaalihuoltotyötä sekä sen kehittämistä ja pyrkii vaikuttamaan toimintaan, jonka tarkoituksena on minimoida uusintarikollisuutta ja siitä aiheutuvia haittoja.
  • Kuntoutus ORTON Oy. ORTON tarjoaa kuntoutuspalveluja monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin. Sen moniammatilliset kuntoutuspalvelut auttavat henkilöitä, joiden toiminta- tai työkyky on alentunut. Kuntoutus räätälöidään yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Moniammatillinen tiimi, johon kuuluu erikoislääkäri, psykologi, fysio- ja toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä, auttaa tekemään kuntoutuksesta asiakkaan tarpeita vastaavan. Työryhmää voidaan myös täydentää muilla ammattilaisilla tilanteen vaatiessa. Kuntoutuksen tarkoitus on helpottaa elämän- ja oireiden hallintaa sekä tarjota ohjausta ja tukea asiakkaalle hänen tilanteensa mukaan. Eteneminen tapahtuu kuntoutujan omien tarpeiden ja edellytysten sanelemana.
  • Keskuspuiston ammattiopisto. Keskuspuiston ammattiopisto on erityisopetuksen kehittämiseen erikoistunut toisen asteen ammatillinen erityisoppilaitos. Sen koulutukset on suunnattu pääasiallisesti alle 25-vuotiaille, joilla on erityisopetykseen, yksilölliseen tukeen tai ohjaukseen liittyviä tarpeita. Se tarjoaa myös valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Koulutus järjestetään yksilön tarpeiden mukaan parhaiden oppimistulosten maksimoimiseksi.
  • Mielenterveyden keskusliitto. Liiton tarkoitus on valvoa ja ajaa mielenterveyskuntoutujien, mielenterveyspotilaiden sekä heidän läheistensä etua yhteiskunnassa ja toimia asiantuntijan roolissa heihin liittyvissä kysyksissä. Liitto on myös mukana tarvittavien palveluiden kehittämisessä. Se järjestää yleisen tiedotuksen lisäksi kuntoutus- ja vertaistoimintaa, jonka on tarkoitus vähentää ja ehkäistä uudelleen sairastumista sekä mielenterveyskuntoutujien läheisten sairastumista. Liiton palveluihin kuuluu esimerkiksi kursseja, tapahtumia ja sopeutumisvalmennusta.

Related Post