alkoholismi

Alkoholismi on vakava sairaus, josta kärsii harmittavan moni ihminen Suomessa. Monesti sana alkoholisti tuo ihmisille mielikuvan kadulla asuvasta epäsiististä henkilöstä, mutta todellisuudessa suurin osa alkoholiongelmasta kärsivistä henkilöistä ovat normaaleja työssä käyviä perheellisiä henkilöitä.

Alkoholismista on vaikea parantua, mutta parantuminen on täysin mahdollista. Alkoholistin tulee kuitenkin aina muistaa, että hänen ongelmaansa alkoholin kanssa ei voi korjata täysin, joten vaikka hän raitistuisikin täysin, ei hänen suhteensa alkoholiin tule koskaan olemaan terve ja siksi hän ei pysty myöskään tulevaisuudessa nauttimaan minkäänlaisia alkoholijuomia.

Minnesota-malli

Minnesota-malli on Yhdysvalloissa kehitetty alkoholismin hoitofilosofia, joka sai alkunsa Minnesotan osavaltion alueella käynnistetystä kokeilusta. Suomeen tämän hoitomallin on alun perin tuonut herra nimeltä Toivo Pöysä.

Minnesota-malli on ihmisen voimavaroihin luottava koulutusohjelma. Jokaisen riippuvaisen tulee mennä hoitoon omasta tahdostaan sekä omasta aloitteestaan. Minnesota-malli eroaa myös muusta alkoholismin hoidosta, sillä Minnesota-mallissa alkoholistille ei anneta minkäänlaisia lääkkeitä parantumista edistämään.

Mallin kantavia ajatusmalleja ovat:

  • Päihderiippuvuus on sairaus ja päihderiippuvaista tulee hoitaa kaikilla mahdollisilla voimavaroilla
  • Päihderiippuvaisia tulee kohdella tasavertaisesti
  • Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista, eli hoitokauden aikana tulee toipumista tukea niin fyysisesti kuin psyykkisestikin sekä sosiaalisesti että hengellisesti
  • Hoidon tavoitteena on päihteetön ja luova elämäntapa

Minnesota-malli Suomessa

Minnesota-mallin hoitoa tarjoaa Suomessa muun muassa Avominne hoitolaitos. Avominne tarjoaa samankaltaista hoitoa myös muihin riippuvuuksiin kuten esimerkiksi sokeririippuvuus tai muut ruoka-aineriippuvuudet.

läheisriippuvuus

Mikä on läheisriippuvuus?

Avominne pitää myös tärkeänä läheisriippuvuuden hoitoa, mikä on tarkoitettu alkoholistin läheisille. Harmittavan useissa tapauksissa alkoholisti paranee riippuvuudestaan, mutta hänen ympärillä eläviä ihmisiä varjostaa läheisriippuvuus.

Läheisriippuvaisella tarkoitetaan alkoholistin läheistä, joka on seurannut alkoholistin toimia vierestä jo pitkään. Yleensä läheisriippuvainen henkilö peittelee alkoholistin juomista kaikenlaisilla valheilla ja yrittää pitää esimerkiksi perheensä imagoa yllä näillä itsekeksimillään tekosyillä sekä valheilla.

Huomaamattaan läheiset alkoholistin ympärillä sairastuvat myös ja vaikka alkoholisti paranisi, jää läheisriippuvaiselle pysyvät arvet aikaisemmasta elämästä. Tästä syystä Minnesota-mallissa panostetaan läheisen parantamiseen yhdessä alkoholistin kanssa. Läheisriippuvuutta parannetaan kertomalla lisätietoa alkoholismista ja sen syistä, keskustelemalla yhdessä alkoholistin kanssa sekä päästämällä irti häpeästä, jonka läheisen alkoholiongelma on tuonut. Läheinen ei koskaan saa syyttää itseään alkoholistin riippuvuudesta, koska alkoholismi ei koskaan ole kenenkään toisen aiheuttama sairaus.