Rikostausta herättää ihmisissä ennakkoluuloja ja epäilyksiä, jotka leimaavat henkilöä ja vaikeuttavat hänen aktiivista osallistumistaan yhteiskunnassa. Rikoksista tuomittavilla ihmisillä on monien tutkimusten mukaan keskimäärin enemmän mielenterveys-, oppimis-, talous- ja päihdeongelmia, joten rikostausta ei välttämättä ole ainoa ongelma, johon henkilö tarvitsee tukea.

Henkilöt, joilla on rikostausta, kärsivät suuremmasta syrjäytymisriskistä, koska rikostausta vaikeuttaa toisinaan työllistymistä. Työllistymisen ollessa vaikeaa voi barbed-wire-960248_1280olla hankalaa säilyttää motivaatio ja positiivinen asenne. Lisäksi sosiaalinen elämä voi aiheuttaa haasteita. Erilaiset koulutukset ja taitojen mielekäs kehittäminen voi auttaa löytämään työpaikan. Osallistuminen ja mukanaolo ovat tärkeitä sosiaalisen elämän parantamiseen. Monille on tärkeää tuntea olevansa osa ryhmää tai olla tervetullut uusiin piireihin. Sosiaalinen hyväksyntä on tärkeää syrjäytymisen estämiseksi.

Moniongelmaisuutta voi olla vaikeaa tunnistaa. Päihde- ja rikostausta ovat usein yhteydessä toisiinsa. Yhteiskunnan ulkopuolelle on helppo pudota, kun ei ole työpaikkaa. Silloin myös päihteiden käytöstä helposti tulee osa tavanomaista elämää, mikä saattaa johtaa rikollisiin toimiin osallistumista. Ystävät ja perhe eivät välttämättä ymmärrä tai osaa auttaa, eikä ihminen välttämättä osaa itse hakea apua vaan katkeroituu. Myös ystäväpiiri helposti muuttuu sellaiseksi, joka sisältää muita rikollisia ja päihdeongelmaisia.

Päihdeongelmaisilla myös riski uusia rikoksia on suurempi. Tämän vuoksi syrjäytymisen estäminen on olennaista. Uusi mahdollisuus, kuten itseä kiinnostava koulutus tai työpaikka, voi olla erittäin tärkeä asia yhteiskunnan osaksi pääsemisessä ja uusien rikosten välttämisessä. Päihdeongelmien hoitaminen on ensiarvoista. Parantuminen voi olla pitkä prosessi, mutta tulokset voivat olla erinomaisia.

Rikosten taustalla voi olla myös muita ongelmia, jotka ovat johtaneet syrjäytymiseen. Oppimisvaikeudet ovat tästä tavallinen esimerkki. Heikon koulumenestyksen vuoksi henkilö on syrjäytynyt jo nuoruudessa ja ajautunut rikollisuuteen. Myöhäinenkin diagnoosi voi auttaa löytämään oikeanlaista tukea ja kouluttautumaan aikuisiällä. Apua saa monelta eri taholta.

Osaava ohjaus auttaa eri alojen osaajia yhdistämään tietonsa. Syrjäytymisen estäminen muuttaa yksilön elämän, joten se on ensiarvoisen tärkeää. Jotta syrjäytymisvaarassa olevat osataan tunnistaa, on tärkeää oppia signaalit. Esimerkiksi rikosseuraamustyöntekijöiden on käytännöllistä oppia tunnistamaan, mikäli henkilö on vaarassa syrjäytyä ja tarjoamaan heille sopivaa apua. Tärkeintä on olla kiinnostunut asiakkaistaan ja haluta auttaa.