alkoholismi

Alkoholismi on suurimmalle osalle Suomalaisia tuttu asia, joka kummittelee useimpien sukuhistoriassa jollakin tavalla. Toiselta nimeltään alkoholismi on päihderiippuvuus ja on huomattu että sen syntymiseen tarvitaan geneettinen alttius sille. Ihmiset joilla ei ole tätä geeniä, voivat juoda ns. normaalisti, ilman että sen seuraukset ovat katastrofaaliset ja pitkälle ulottuvat. Kuitenkin haluamme artikkelissamme korostaa, että vaikka henkilöllä olisikin tämä ns. alkoholismi geeni, hän ei silti välttämättä sairastu alholismiin, jos ei aloita sen käyttöä. Ihmisellä on siis itsellään kontrolli siihen alkaako hän hän käyttää alkoholi pitoisia tuotteita alkujaankaan.

Tämän artikkelin tarkoitus onkin valistaa jo enneltään tuttua asiaa, jonka ympärillä valmistuu kuitenkin jatkuvasti uusia ja mullistavia tutkimustuloksia, jotka auttavat meitä ymmärtämään tätä vaikeaa aihetta entistä paremmin. Mikä nykyään on myönteistä, on se, että asiasta puhutaan entistä avoimemmin ja lukuisat eri artikkelit sekä tutkimustulokset neuvovat myös alkoholistin läheisiä huomaamaan varoitusmerkit.

Ongelma alkoholin kanssa on se, että se luokitellaan lailliseksi huumeeksi, joka antaa sen käyttäjälle mahdollisuuden saada ja käyttää sitä laillisesti. Hyvä on kuitenkin muistaa, että kukaan ei halua sairastua kyseiseen sairauteen, vaan yleensä se ottaa vallan ihmisen elämästä kuin hiipien ja varkain. Tässä vaiheessa on jo yleensä liian myöhäsitä henkilön itsensä katkaista haitallista ja tuhoisaa elämäntapaa, vaan tässä vaiheessa kyseinen henkilö tarvitsee joko lähimmäisten, ammattilaisten tai joissain tapauksessa molempien apua ja tukea asian suhteen.

Perinnöllistä alkoholismia on olemassa kahta eri tyyppiä, joiden oireet eroavat toisitaan suhteellisen paljonkin. Kumpaakin yhdistää kuitenkin se, että kummassakin kyseessä on enemmän tai vähemmän aivojen dopamiini-tai serotoniinitoiminnan häiriö. Välittäjäaineiden onkin huomattu olevan suurin syy lähestulkoon kaikkiin addiktioihin ja se että ne hoidettaisiin ajoissa ja asiantuntevasti, onkin ensiarvoisen tärkeää riippuvuuksien ehkäisyssä.

Lopputulemana voisi sanoa, että vaikka suvussa tai perheen sisällä olisi alkoholismia tai muita riippuvuuksia, ei toivo ole kuitenkaan missään tapauksessa menetetty. Ensimmäinen askel on asian tiedostaminen ja pienienkin oireiden hoito, sekä elämäntapojen pitäminen terveellisinä ja säännöllisinä.