Rikostausta herättää ihmisissä ennakkoluuloja ja epäilyksiä, jotka leimaavat henkilöä ja vaikeuttavat hänen aktiivista osallistumistaan