Family and friends can be important influences in helping someone get treatment for mental health issues. Reaching out and letting them know you are there to help them is the first step. (U.S. Air Force illustration by Airman 1st Class Devin N. Boyer/Released)

Mielenterveysongelmat voivat usein aiheuttaa syrjäytymistä. Ne on tärkeä tunnistaa ja hoitaa ajoissa, sillä myös niistä kärsivän voi olla vaikea hakea apua muilta ihmisiltä. Osa mielenterveysongelmista, kuten masennus, on melko

yleisiä. Ne usein ilmenevät myös muiden ongelmien yhteydessä. Päihde- ja mielenterveysongelmat saattavat ilmetä yhdessä esimerkiksi masentuneen lääkitessä itseään suurilla määrillä alkoholia. Yksi ongelma usein seuraa toista, ja yhdessä ne voivat johtaa yhteiskunnan ulkopuolelle putoamiseen.

Unettomuus, masennus ja ahdistuneisuushäiriöt ovat eräitä yleisimmistä ongelmista. Sen lisäksi työuupumus aiheuttaa vaikeuksia useille. Vuosittain 20-29% länsimaisista aikuisista potee mielenterveyshäiriöitä. Suomessa iso osa työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveysongemaisille sekä sairauspoissaoloista noin 15% johtuu mielenterveyssyistä.

Pitkäaikaisista mielenterveysongelmista kärsivien ja mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisriski on suurin. Mielenterveysongelmiin liittyy useita ennakkoluuloja, jotka voivat vaikeuttaa paluuta arkeen ja työllistymistä. Sairaus ja lääkkeet voivat muuttaa ihmisen, ja toisinaan omalta perheeltäkin on vaikeaa saada tukea. Lisäksi kuntoutuminen voi olla pitkä prosessi, ja paluu hoidosta arkeen voi olla stressaavaa kuntoutujalle. Tämän vuoksi oikeanlainen tuki on erittäin tärkeää. Kuntoutujalle voi olla helppoa eristäytyä ja viettää aikansa vaikkapa televisiota tuijottaen, koska sosiaalinen kanssakäyminen on vaikeaa stressin tai muiden ihmisten ennakkoluulojen vuoksi.

Mielenterveysongelmien oireet vaihtelevat, joten niiden tunnistaminen voi vaatia perehtymistä. Etenkin yleisimpien oireisiin voi olla hyödyllistä tutustua. Esimerkiksi masennuksen oireisiin kuuluu alakuloinen mielentila, eikä masentunut henkilö jaksa kiinnostua asioista. Keskittyminen voi olla vaikeaa ja itsetunto heikko. Nämä tekijät voivat johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen ja työelämästä ulosjäämiseen. Masennusta voidaan hoitaa lääkeillä sekä terapialla. On tärkeää löytää mielekästä tekemistä ja hoitaa kuntoutus hyvin.

Moni päihde- ja mielenterveysongelmainen ei halua syrjäytyä vaan tahtoo takaisin normaaliin olotilaan ja olla osa yhteiskuntaa, mutta ongelmien selättäminen yksin on haastavaa. Mielenterveysongelmainen tarvitsee turvaverkoston, sillä myös tukea antavien läheisten masennusriski kasvaa. Kun apua saa useilta tahoilta, kaikki voivat paremmin ja ongelmien selättäminen on helpompaa. Osaava ohjaus auttaa eri tahojen ammattilaisia oppimaan toisiltaan ja jakamaan tietoa, jotta arjen ammattilaiset voisivat auttaa omia asiakkaitaan paremmin. Autamme tutustumaan erilaisiin organisaatioihin, joita suositella apua tarvitseville.