Monella on vaikeuksia tunnistaa henkilö, joka on syrjäytymisvaarassa. Kiireinen työympäristö ja sen tuomat vaatimukset vaikeuttavat asiakkaaseen keskittymistä ja hänen tilanteensa määrittämistä. Syrjäytyminen on kuitenkin vakava asia, jonka varhainen tunnistaminen voi muuttaa yksilön elämää merkittävästi, ja usein palvelualan ammattilaiset ovat avainroolissa syrjäytymisen torjunnassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että työntekijät osaavat tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevan ja tarjota hänelle oikeanlaista apua ja vaihtoehtoja.

Diversity-none-01Suomalaisten syrjäytymisvaara on EU-maiden joukossa keskimääräistä pienempi. Syrjäytymisen aikainen tunnistaminen ja siihen puuttuminen onkin avainasemassa kansallisen hyvinvoinnin parantamisessa. Tulotaso vaikuttaa tilastollisesti syrjäytymisvaaraan, joten sosiaalipalveluissa asioivien joukossa voi olla myös syrjäytymisvaarassa olevia. Pienituloisen voi olla haastavampaa saada tukea ongelmiinsa ja rikkoa köyhyyden kierre.

Syrjäytymiseen voi olla useita syitä. Useissa tapauksissa riski voi olla suuri jo nuorena. Vaikeat perheolosuhteet, kaveripiiri, tunnistamattomat oppimisvaikeudet tai mielenterveysongelmat voivat nostaa syrjäytymisriskiä. Ongelmien aikainen tunnistaminen auttaa torjumaan syrjäytymistä, mutta tunnistaminen voi olla haastavaa. Toisinaan ongelmat syntyvät vasta aikuisena. Moniongelmaisuus ei myöskään ole tavatonta, sillä usein vaikeudet seuraavat toisiaan ja yksi hoitamaton ongelma voi aiheuttaa toisen. Avunhakeminen ja sen saanti ei aina ole helppoa.

Oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Ne vaikeuttavat kouluttautumista ja siten voivat myös vaikeuttaa työnsaantia. Tunnistamattomat oppimisvaikeudet voivat aiheuttaa ongelmia pienestä pitäen. Oppimisvaikeuksia on erilaisia, joten täsmällinen apu voi olla korvaamatonta.

Myös mielenterveysongelmat voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Hoitamattomat tai tunnistamattomat mielenterveysongelmat voivat johtaa vaikeuksiin sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä työnsaannissa. Tuki ja hoito mahdollistavat elämän normalisoitumisen ja helpottumisen sekä auttavat olemaan aktiivinen osa yhteiskuntaa.

Päihdeongelmat voivat suistaa arjen raiteiltaan ja johtaa syrjäytymiseen. Ongelman tunnistaminen helpottaa avun hakemista ja ratkaisua. Erilaiset riippuvuudet voivat tehdä normaalista elämästä mahdotonta ja aiheuttaa pitkäaikaista työttömyyttä sekä sosiaalisia ongelmia. Riiippuvuuden hoitaminen auttaa asiakasta keskittymään muihin asioihin elämässään.

Rikostausta voi myös vaikeuttaa työnsaantia. Rikoksiin liittyy ennakkoluuloja, jotka voivat vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä ja leimata. Siksi on tärkeää, että syrjäytymisvaarassa olevalle rikostaustaiselle tarjotaan koulutusta tai muita mahdollisuuksia, jotka auttavat häntä parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan ja tarjoavat mielekästä tekemistä. Uudet mahdollisuudet auttavat asiakasta kehittymään ja uudistumaan.