Maltillinen rahapelaaminen tuo iloa elämään

Osaava ohjaus-projektiin liittyvä opaskirja Skarpataan ja harpataan julkaistiin vuonna 2013 Riitta Hämäläisen, Minna Anttisen, Pirjo Hassisen, Tuula Mikkolan, Leila Pirskasen, Pirjo Poutalan, Jyrki Rinta-Joupin ja Airi Valkaman toimesta. Se kertoo kaiken olennaisen projektista ja toimii opaskirjana palvelualan ammattilaisille, jotka haluavat oppia tunnistamaan syrjäytymisvaarassa olevan asiakkaan.

Kohtaatko työssäsi syrjäytymisvaarassa olevia?

Osaatko tukea?

Voiko osaamista vaihtaa?

Mikäli nämä kysymykset koskevat sinua, on kirja tarkoitettu sinulle.

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia ja vaihtoehtoja kattavasti eri alojen ammattilaisten avustuksella. Kirjassa selvitetään syitä syrjäytymiseen, tutkitaan syrjäytymistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta – numeroina ja tilastoina – ja esitellään syrjäytyneiden omakohtaisia kokemuksia. Esille otetaan ammatillisen osaamisen jakaminen ja siitä saatavat hyödyt syrjäytymisen ehkäisemiseen. Syrjäytymisen ehkäisemiseen tutustutaan eri konteksteissa, kuten yksilöasiakas- ja vankilatyössä.

Erilaisia apua ja tietoa tarjoavia tahoja esitellään monipuolisesti. Lisäksi erilaisia ongelmia käsitellään yksityiskohtaisesti: esimerkiksi käymällä läpi 6068008931_aec6c3fe5e_opäihdeongelmaisten asiakkaiden kokemuksia, tutustumalla oppimisvaikeuksiin terveydenhuollon yhteydessä ja paneutumalla rikostaustaisten asiakkaiden kanssa asiointiin eri näkökulmista. Kirja esittelee myös Osaava ohjaus-projektin yhteydessä suoritettuja kokeiluja sekä niistä saatuja tuloksia ja palautteita.

Yksilölliset kokemukset auttavat ymmärtämään ongelmista kärsiviä asiakkaita, ja teoriaosuudet kertovat, kuinka auttaa omia asiakkaita päivittäisessä työssä. Projektin eri osa-alueilla saadut tulokset kertovat lukijalle mikä toimi ja mikä vaatii parantamista. Siten ne auttavat parantamaan palveluita. Kirja kertoo, kuinka tukea asiakasta askel askeleelta kuntoutus- tai siirtymisprojektissa, ja mitkä tahot tarjoavat lisää tukea ja tietoa prosessin ajaksi.

Kirja myös esittelee useita käytännönläheisiä parannusehdotuksia erilaisten laitosten, järjestöjen ja yritysten toimintatapoihin syrjäytymisvaarassa olevien näkökulmasta. Ehdotukset ovat asioita, joita moni terve ihminen ei välttämättä edes tajua, mutta joissa on loppujen lopuksi järkeä – kuten kuntoutuksen järjestäminen siten, että siitä on luonnollista jatkaa työelämään. Kehitysehdotuksiin tarttuminen ja oman työpaikan toimintatapojen parantaminen ovat asioita, joihin yritysten on itse tartuttava. Ihmisläheisempi ja huomioivampi yhteiskunta ei jätä ketään ulkopuolelle.

Nähtäväksi jää milloin kirja saa jatkoa, ja miltä syrjäytymisvaarassa olevien tilanne näyttää tulevaisuudessa. Maailmanlaajuiset kriisit ja taloudelliset vaikeudet tuovat oman haasteensa syrjäytymisen torjuntaan – sen rooli on entistäkin tärkeämpi eriarvoisuuden ja rikollisuuden vähentämiseksi.