anoreksia nervosa

Anoreksia eli anoreksia nervosa on poikkeavaan syömiskäyttäytymiseen liittyvä ooireyhtymä, josta seuraa tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila. Anoreksiaa sairastavalla eli anorektikolla on pakonomainen tarve pudottaa painoaan ja pitää se merkittävästi alle pituuden mukaisen keskipainon.

anoreksia nervosa

Syömishäiriöistä tunnetuin

Anoreksia on psykiatrian alaan kuuluva pitkäaikaissairaus ja se on syömishäiriöistä tunnetuin. Kuten muutkin syömishäiriöt, anoreksia on monimuotoinen sairaus, joka saa jatkuvasti uusia muotoja ja oirekuvia. Taudinmäärittelyssä erotetaan kaksi diagnoosia, varsinainen laihuushäiriö F50.0 ja epätyypillinen laihuushäiriö F50.1. Varsinainen laihuushäiriö jaetaan edelleen pääasiallisen oireen mukaisesti kahteen alatyyppiin.

Anoreksian sairastamiseen ei ole vain yhtä syytä. Alkuvaiheena nähdään kuitenkin hyvin usein liian pitkälle mennyt pyrkimys pudottaa tai säädellä painoa. Se on yleisempi sairaus naisilla kuin miehillä, vaikka viime vuosina miesten osuus sairastuneista on kasvanut. Oireet ovat uleisimpiä niiden keskuudessa, joiden ammatti tai harrastus edellyttää kevytrakenteisuutta ja hoikkuutta, kuten malleilla, balettitanssijoilla, voimistelijoilla ja taitoluistelijoilla.

Oireet

Oireina on yleensä pakonomainen laihdutus, joiden keinot vaihtelevat laajasti. Sen lisäksi, että anoreksia on mielen sairaus, sillä on myös somaattisia oireita: naisilla kuukautisten poisjääminen ja miehhillä seksuaalisen halukkuuden sekä toimintakysyn heikentyminen, aineenvaihdunnan hidastuminen, hidas pulssi ja matala verenpaine, punoittavat ja kylmät raajat, ihonalaisen rasvan väheneminen. Anorektikon ihokarvoituksesta voi tulla nukkamaista.

Voi johtaa kuolemaan

Ravinnon vähyys voi aiheuttaa aliravitsemusta sekä lukuisia puutostiloja, jotka voivat johtaa muun muassa vastutuskyvyn ja luuston heikkenemiseen, ja lopulta kuolemaan. Anoreksia voi aiheuttaa ja siihen voi liittyä ahdistuneisuutta. Tämä voi johtua oman minäkuvan ja läheisten käsitysten välisestä ristiriidasta, siitä, että potilas tietää olevansa sairas, mutta kokee itsensä voimattomaksi sairauden edessä, tai kaiken ylittävästä hallitsemattomasta lihomisen pelosta. Jatkuessaan anoreksia voi johtaa kuolemaan usein eri tavoin. Anoreksiaan riittyy myös kohonut itsemurhariski.