Alkoholistiksi sanotaan ihmistä, joka on menettänyt alkoholin käytön hallintakyvyn lopullisesti. Tällöin ihminen on kehittänyt alkoholiin sairaalloisen riippuvuussuhteen, ja se vaikeuttaa huomattavasti perhe – ja työelämää. Jotkut ihmiset saattavat olla alkoholin suurkuluttajia, mutta alkoholisteille tämä on sairaus. Suomessa suurkuluttajia arvioidaan olevan 300 000 – 500 000, eli noin 10% väestöstä. Suomessa alkoholia käytetään aikalailla yhtä paljon kuin muualla maailmassa, mutta Suomessa tämä on kuitenkin paljon epäsuhtaisempaa.

 

alkoholismi

Alkoholismin aiheuttaja ja oireet

Alkoholismi on sairaus, johon vaikuttavat geneettiset, psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät. Joissain suvuissa saattaa esiintyä enemmän alkoholismia kuin toisissa, ja nämä geneettiset tekijät altistavat riippuvuuden syntymiselle ja vaikuttavat myös alkoholin sietokykyyn. Joidenkin geenimuutosten tunnetaan myös suojaavan alkoholismilta. Ympäristötekijät ja henkilön persoonallisuus vaikuttavat kuitenkin kaikista eniten, sillä pelkät geenit eivät johda ihmistä alkoholirooppuvuuteen. Alkoholismin taustalla voi olla stressi, suru, masennus sekä ahdistus.

Alkoholismiin sairastunut kokee juomisensa myötä paljon ahdistusta, häpeää, syyllisyyttä, pelkoa, unettomuutta ja katkeruutta. Vaikka nämä tunteet ovat pinnassa, alkoholisti kieltää juomisensa ja joutuu monesti sitä selittelemään. Terveysriskejä on myös lukuisia, ja elimelliset sairaudet liittyvät yleisesti maksaan, haimaan ja muuhun hermostoon. Alkoholismi aiheuttaa myös kävely – ja puhelihäiriöitä pikkuaivojen surkastumisen myötä. Alkoholismi voi saada myös delirium – eli juoppohulluuskohtauksen. Tässä on kyseessä vakava vieroitusoire alkoholista, joka aiheuttaa sekavuustilan näköharhoilla ja muila oireilla. Kohtaus voi aiheuttaa rytmihäiriöitä, jotka voivat johtaa sydämen pysähtymiseen ja kuolemaan. Näiden lisäksi alkoholisteilla on suurempi riski kuolla väkivaltaisesti tai muissa onnettomuuksissa. Myös yksi yleinen kuolemaan johtava sairaus on maksakirroosi, jossa maksan toiminta lopulta pettää.

aa kerho

Kuinka parantua?

Alkoholismin lähtökohtana ja positiivisena ennusteena on se, että ihminen itse tiedostaa ongelmansa. Elämäntapaan kuuluu suuri kuolleisuus, joten hoito ja parantuminen on tärkeää. Alkoholismia voidaan hoitaa erilaisilla terapioilla ja läähehoidoilla, mutta tällöin hoidettavan täytyy sitoutua suunnitelmaan. Tällöin joidetaan alkoholin aiheuttamien terveysongelmien ja myös itse riippuvuuden hoitoa. Psykososiaalinen hoitomuoto on perusta riippuvuuden hoitoon ja AA-ryhmissä on mahdollista saada vertaistukea. Lääkehoidoissa käytetään disulfiraamia, joka aiheuttaa alkoholin yhteydessä hyvin epämiellyttävän olon. Tämä auttaa hoidettavaa välttämään kokonaan alkoholia. Muita lääkkeitä ovat esimerkiksi Naltreksoni sekä bentsodiatsepiinit.

Alkoholismista on mahdollista parantua, mutta siihen tarvitaan paljon voimakasta tahtoa sekä tukea läheisiltä tai muusta turvaverkostosta. Vakavan ongelman kanssa täytyy kääntyä suoraan ammattilaisen auttajan puoleen.