Osaavan ohjauksen tavoitteena on tuoda eri alojen ammattilaisia yhteen ja jakaa tietoja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Erilaisten asiakkaiden tarpeiden Summit_High_School_Presentationtunnistamiseen ja auttamiseen on tarjolla erilaisia koulutuksia, joissa näitä taitoja opitaan ja harjoitellaan asiantuntijoiden avustuksella. Koulutuksilla on useita eri teemoja:

  • Erilaisen oppijan tunnistaminen ja kohtaaminen. Monilla aloilla on hyödyllistä oppia tunnistamaan erilaiset oppijat ja heidän tarpeensa. Esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsivät voivat näin saada oikeanlaista tukea.
  • Työyhteisötaidot ja vuorovaikutus asiakassuhteissa. Vuorovaikutus ja luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luominen voi olla avainroolissa asiakkaan kohtaamistilanteessa. Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat motivoimaan asiakasta.
  • Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksessa. Yksilöllisten ratkaisujen löytäminen on olennaista ongelmien ratkaisemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Monet ongelmat johtuvat myös siitä, ettei asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, kuten oppimisvaikeuksia, ole huomioitu riittävästi.
  • Voimavaravalmennus. Voimavarojen tunnistaminen ja käyttö on tärkeää työuupumuksen ja masennuksen torjumiseksi. Useita muiden ihmisten ongelmia käsitellessä omien voimavarojen tehokas käyttö voi unohtua. Kun tunnistaa omat voimavaransa, on myös helpompaa auttaa muita löytämään omansa.
  • Työhyvinvointi – jaksaminen ja voimavarojen tunnistaminen. Työhyvinvointi on olennaista syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jos työssä ei jaksa, voi olla helppoa luisua masennukseen tai päihteiden liikakäyttöön.
  • Päihdeongelmaisen ja rikostaustaisen asiakkaan kohtaaminen. On tärkeää oppia taitoja ja tietoja, jotka auttavat kohtamaan moniongelmaisen asiakkaan ja auttamaan häntä. Vuorovaikutus ratkaisujen löytäminen yksilöllisiin ongelmiin ovat avaintekijöitä.
  • Ammatillisen koulutuksen palvelujärjestelmä, toimijat ja palvelut. Tämä koulutus auttaa tutustumaan ammatilliseen koulutukseen ja sen verkostoon paremmin ja täten tarjoamaan parempaa apua asiakkaille. Tietojen päivittäminen ja täydentäminen auttaa yksilöllistämään palveluja.
  • Kuntoutuspolkuja. Toisinaan kuntoutus on tarpeellista työelämään palaamiseksi, ja tässä koulutuksessa esitellään useita eri tapoja kuntoutua. Kuntoutus voi ehkäistä syrjäytymistä omia voimavaroja parantamalla ja auttamalla löytämään itselle sopiva tapa tehdä asioita.
  • Ammatillisen suunnitelman työstäminen (koulutus- ja työelämävaihtoehdot). Ammatillinen suunnitelma auttaa motivoimaan ja löytämään oman polun. Tässä koulutuksessa tutustutaan erilaisiin mahdollisuuksiin työn ja koulutuksen suhteen. Samalla opitaan yhdistämään toiveet ja tavoitteet ammatillisiin mahdollisuuksiin.
  • Motivointi asiakastyössä. Motivointi on tärkeää monessa eri palvelutyössä. Etenkin ongelmaiset asiakkaat tarvitsevat usein rohkaisua ja motivoivaa apua. Tämä koulutus auttaa löytämään oikean tavan motivoida asiakkaita eri palvelutilanteissa.